کیارش ساکت

کیارش ساکت

کیارش ساکت متولد سال ۱۳۷۲از سال ۱۳۸۱ تار را نزد پدر( کیوان ساکت) فرا گرفت و در اجراهای بسیاری پدر را همراهی کرد.او نگارنده ی دفتر چهارم بیایید تار و سه تار بنوازیم و چرخ نیلوفری بوده است.همچنین  جزو نوازندگان برگزیده ی جشنواره ی موسیقی سوریه در سال ۸۸ نیز است. از خردسالی با ارکستر کودکان سودابه سالم همکاری و تکنوازی داشت. نوازندگی در آلبوم می تراود مهتاب و دینشت و … . فارغ التحصیل رشته ی موسیقی.عضو ارکستر بزرگ وزیری و مدرس آموزشگاه وزیری