محمد یوسفی

محمد یوسفی

محمد یوسفی ،نوازنده نی،تحصیلات موسیقی

۱۳۷۰شروع موسیقی سال
همکاری در کنسرتها و اجراهای متعدد در داخل و خارج از کشور بعنوان نوازنده و اهنگساز
طی بیست سال گذشته

همکاری در تولید دهها البوم و اثر موسیقی در سالهای اخیر
سابقه بیست سال تدریس موسیقی در اموزشگاهها
سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی رشته موسبقی