فرهاد مشتاق

فرهاد مشتاق

فرهاد مشتاق
دارای مدرک کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر.
نوازنده و مدرس تار و سه تار.
مدیر انتشارات مشتاق.
مدیر آموزشگاه موسیقی مشتاق.
آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی کودک و نوجوان مشتاق.
کسب مقام اول در اولین جشنواره بداهه نوازان.
کسب مقام نخست در اولین جشنواره منطقه ای موسیقی بختیاری.
داور جشنواره های موسیقی در گستره ی استانی، منطقه ای و ملی.
مدرس دانشگاه.
معلم هنرستان موسیقی کرج.
تلمذ نزد استادان: هوشنگ ظریف، کیوان ساکت، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی، مسعود شعاری، مهربانو توفیق و مجید درخشانی در زمینه ی ساز.
مولف کتابهای: مقالاتی از موسیقی شناسی لرستان، مقالاتی از موسیقی شناسی، مشتاقانه یکم و مقالات متعدد در زمینه ی فرهنگ و موسیقی شناسی.
اجرای کنسرت های متعدد.