بهزاد هوشمند

بهزاد هوشمند

•آهنگساز
•دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آهنگسازی، دانشگاه هنر
•فراگیری دروس آهنگسازی، هارمونی، کنترپوان، فرم و سلفژ نزد آقایان مانی جعفرزاده، کیاوش
صاحبنسق، محمدرضا تفضلی و حمیدرضا دیبازر
•فراگیری پیانو نزد خانم سودا جعفراوا
•سابقه ی تدریس دوره های هارمونی، کنترپوان، تئوری موسیقی و سلفژدر هنرستان موسیقی پسران
تهران، دانشگاه جامع علمیکاربردی وآموزشگاههای موسیقی رویال، پنج خط، فوژان و پورناظری
•برگزاری دوره ی تاریخ موسیقی کلاسیک در موسسه ی فرهنگی کارنامه
•ترجمه ی متون عمومی وتخصصی در زمینه ی موسیقی، از جمله «شام با لنی؛ آخرین گفتوگو با
لئونارد برنستاین» (جاناتان کات، نشر مرکز)، آموزش مقدماتی برای موسیقیدانان (پال هیندمیت، نشر
همآواز)، تشابه ها و تناقضها (ادوارد سعید، دنیل برنبیم، نشر چشمه)