احسان لیوانی

احسان لیوانی

احسان لیوانی
متولد ۱۳۶۱- ساری
شروع نوازندگی نی از سال ۱۳۸۷۷ در فرهنگخانه مازندران..
اساتید : حافظ عباسی .عبدالنقی افشارنیا-محمد رضا لطفی (تحلیل ردیف )
آموختن ردیف های موسیقی میرزا عبدالله – ردیف آوازی استاد کریمی – ردیف استاد صبا با ساز نی
برگزاری کنسرت در تهران و شهرستانهای ایران
همکاری با گروه های موسیقی همایون پرنیا . اورنگ .سیاوشان .نوای عشاق .نوای دیار