نوید کندلوسی

نوید کندلوسی

نوید کندلوسی

مدرسی ویولن و کمانچه

تکنواز اسبق ارکستر ملی ایران و وزیری. اجرا در  «کار نیگی هال »نیویورک. مستر کلاس موسیقی ایرانی در مدرسه جولیارد نیویورک.

اجرا به همراهی یو یو ما در کندی سنتر

اجرای کنسرت در سراسر اروپا و همکاری در سی دی  «شرق اندوه » ١ و ٢ به رهبری و آهنگسازی استاد کیوان ساکت