نجمه صغیر

نجمه صغیر

نجمه صغیر ١٣۶١

کارشناس نوازندگی دانشگاه هنر تهران

نوازنده عود و سه تار

هنراموخته کیوان ساکت،محمدرضا ابراهیمی،فرید خردمند(وزن در تصانیف)،دکتر ارش محافظ(موسیقى ایران در دوران عثمانى و تیمورى)استاد یوردال توکجان(ترکیه)

استاد مُعنىٰ جهاد(عراق)

 

همکاری با گروه خورشید (مجید درخشانی)

گروه سپهر ،وگروه هاى مختلف موسیقى

:

:

همکاری در البومهای از بودن و سرودن،البوم سپهرخوانی،البوم خجسته ،البوم چه بخوانمت ای دوست،و موزیک فیلم ..

 

کسب مقام اول فستیوال مقام اذربایجان به همراه گروه سپهر درسال ٢٠١١

اجرا کنسرت در ایران ،اروپا ، اسیا و فستیوالهاى مختلف موسیقى در اروپا

 

مؤلف کتاب آموزش مقدماتى عود(نشر سرود)

 

مدرس هنرستان موسیقى البرز و چندین اموزشگاه موسیقى تهران و کرج