محمود نوروزی

محمود نوروزی

محمود نوروزی متولد .متولد سال ۱۳۶۴ درشهر تفرش.
پس از فرا گیری ردیف ها و فنون آواز از هنرمندان شهر تفرش، نزد حمید رضا نوربخش، صدا سازی، ادوات تحریر و ردیف های دوره عالی را فراگرفت.
وی مدت ۳ سال است با آموزشگاه وزیری در زمینه ی تدریس آواز همکاری مستمر دارد.
علاقه ی وی به تدریس آواز ایرانی و پرورش صداست.
و تحریر های آواز ایرانی . تشخیص معایب صدا و تحریر و راهکارهای رفع آن را میتوان محوریت اصلی کار دانست.
عضو خوانندگان خانه موسیقی و نیز صدا و سیما.