رایین نورانی وطنی

رایین نورانی وطنی

تحصیلات: کارشناسی موسیقی

مستر کلاس :

طه عابدیان – بورکارد توکله – کریستین شولتز

پیشینه کاری

عضو ازکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان از سال ٩۵

عضو آنسامبل کانتوس به رهبری کاوه میر حسینی

کنسرت مایستر ارکستر بزرگ پارس به رهبری ناصر نظر

عضو ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران

همکاری با ارکستر پردیس هنرهای زیبا به رهبری آقای هویان

عضو ارکستر آیسو به رهبری کریستین شولتز

همکاری با ارکستر مجلسی به رهبری بردیا کیارس

همکاری با ارکستر سمفونیک سی ساز به رهبری پوریا نظری نسب

همکاری با آنسامبل جهت بزرگداشت احمد پژمان به رهبری آقای دیبازر

همکاری با استاد مشایخی در اجرای درهم تنیدن ابدی

همکاری با استاد شهرداد روحانی به عنوان نوازنده در مستر کلاس های رهبری

همکاری با ارکستر کر تهران به رهبری مهدی قاسمی (کارمینا بورانا)

همکاری با ارکستر اپرای فلوت سحر آمیز موتزارت به رهبری پیمان منصوری

فعالیت در زمینه ی اجراهای متعدد پاپ و کلاسیک

اجرای کنسرت های متعدد در دانشگاه هنر به عنوان سولیست