رامین کلیایی

رامین کلیایی

رامین کلیایی آهنگساز و نوازنده ی تنبور و تار،فراگیری تنبور را از سال ۸۰ نزد اساتید علی اکبر مرادی و محمد ذوالنوری شروع کرد.

وی سرپرست گروه موسیقی سارنگ است و مقام برگزیده جشنواره ی ششم استان قزوین را در کارنامه ی خود دارد.