حمید یوسفی

حمید یوسفی

فوق لیسانس نوازندگی از دانشگاه تهران
فوق لیسانس آهنگسازی از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه فرهنگ و هنر ساری – علمی کاربردی واحد ۴ تهران و علمی کاربردی گرگان از سال ۸۹