حامد مردانیان

حامد مردانیان

حامد مردانیان، نوازنده ساز های کوبه ای ( دف ،کاخن،کوزه،بندیر و‌…) و مدرس ساز دف،دارای تاییده از استاد بیژن کامکار در نوازندگی ساز دف.

تدریس در آموزشگاههای دانشگاه علم و صنعت تهران،رودکی،هزاردستان،بامداد،چاوش و

همکاری با گروه های مختلف در برگزاری کنسرت های متعدد و شرکت در جشنواره های مختلف بین المللی ملی و استانی.