رفتار غیر هنری برخی شرکت های پخش


بله یکی دیگر از گنجینه های موسیقی ما از میان خانواده موسیقی پر کشید.کاش انتشارات “ایران گام” البوم یک خانه پر زمستان(دست های به هم پیوسته) را که بیش از ۶ ماه است بلا تکلیف گذاشته و حتی در پاسخ مدیر برنامه زبان به ناسزا می گشاید، به این مهم توجه کند که تا کنون سه تن از هنرمندان این البوم فوت شدند(استاد خورشید فر-استاد عسگریان و استاد پورعطایی)این جاست که یاد این ضرب المثل قدیمی می افتم که می گویند کرم از خود درخت است.آیا زندگی کوتاه ما ارزش این همه آزار و اذیت دیگران را دارد؟ بیایید دست از آزار هم برداریم .تا کی هنرمندان باید شاهد رفتار زشت و غیر هنری از سوی تهیه کنندگان و شرکت های پخش باشند؟ واقا چه کسی فریاد رس هنرمندان است در سرای بی کسی؟


نویسنده مقالات